Πολιτική απορρήτου

Ημερομηνία έναρξης ισχύος - 25.05.2022

Καλώς ήρθατε στο https://crashmoney.games (η "Ιστοσελίδα"). Αντιλαμβανόμαστε ότι η προστασία της ιδιωτικής ζωής στο διαδίκτυο είναι σημαντική για τους χρήστες της Ιστοσελίδας μας, ιδίως όταν διεξάγουν επιχειρηματικές συναλλαγές. Η παρούσα δήλωση διέπει τις πολιτικές απορρήτου μας σε σχέση με τους χρήστες της Ιστοσελίδας ("Επισκέπτες") που την επισκέπτονται χωρίς να πραγματοποιούν συναλλαγές και τους Επισκέπτες που εγγράφονται για να πραγματοποιούν συναλλαγές στην Ιστοσελίδα και να κάνουν χρήση των διαφόρων υπηρεσιών που προσφέρει η Crash-Gambling.net (συλλογικά, "Υπηρεσίες") ("Εξουσιοδοτημένοι Πελάτες").

Πίνακας Περιεχομένων

"Προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες"

αναφέρεται σε οποιαδήποτε πληροφορία που ταυτοποιεί ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση, την επικοινωνία ή τον εντοπισμό του προσώπου στο οποίο αφορούν οι πληροφορίες αυτές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του ονόματος, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου, του αριθμού φαξ, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των οικονομικών προφίλ, του αριθμού κοινωνικής ασφάλισης και των πληροφοριών πιστωτικής κάρτας. Οι προσωπικές πληροφορίες δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες που συλλέγονται ανώνυμα (δηλαδή χωρίς την ταυτοποίηση του μεμονωμένου χρήστη) ή δημογραφικές πληροφορίες που δεν συνδέονται με ένα ταυτοποιημένο άτομο.

Ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγονται;

Ενδέχεται να συλλέγουμε βασικές πληροφορίες προφίλ χρήστη από όλους τους Επισκέπτες μας. Συλλέγουμε τις ακόλουθες πρόσθετες πληροφορίες από τους Εξουσιοδοτημένους Πελάτες μας: τα ονόματα, τις διευθύνσεις, τους αριθμούς τηλεφώνου και τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των Εξουσιοδοτημένων Πελατών, τη φύση και το μέγεθος της επιχείρησης και τη φύση και το μέγεθος του διαφημιστικού αποθέματος που ο Εξουσιοδοτημένος Πελάτης προτίθεται να αγοράσει ή να πωλήσει.

Ποιοι οργανισμοί συλλέγουν τις πληροφορίες;

Εκτός από την άμεση συλλογή πληροφοριών από εμάς, οι τρίτοι προμηθευτές υπηρεσιών μας (όπως εταιρείες πιστωτικών καρτών, κέντρα εκκαθάρισης και τράπεζες), οι οποίοι ενδέχεται να παρέχουν υπηρεσίες όπως πιστωτικές, ασφαλιστικές και υπηρεσίες μεσεγγύησης, ενδέχεται να συλλέγουν αυτές τις πληροφορίες από τους Επισκέπτες και τους Εξουσιοδοτημένους Πελάτες μας. Δεν ελέγχουμε τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα τρίτα μέρη χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες, αλλά τους ζητάμε να αποκαλύψουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν τις προσωπικές πληροφορίες που τους παρέχονται από τους Επισκέπτες και τους Εξουσιοδοτημένους Πελάτες. Ορισμένα από αυτά τα τρίτα μέρη μπορεί να είναι μεσάζοντες που ενεργούν αποκλειστικά ως κρίκοι στην αλυσίδα διανομής και δεν αποθηκεύουν, διατηρούν ή χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που τους παρέχονται.

Πώς χρησιμοποιεί ο Ιστότοπος τις Προσωπικά Προσδιορίσιμες Πληροφορίες;

Χρησιμοποιούμε τις Προσωπικά Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες για να προσαρμόσουμε την Ιστοσελίδα, να προσφέρουμε τις κατάλληλες υπηρεσίες και να εκπληρώνουμε τα αιτήματα αγοράς και πώλησης στην Ιστοσελίδα. Ενδέχεται να στέλνουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους Επισκέπτες και τους Εξουσιοδοτημένους Πελάτες σχετικά με την έρευνα ή τις ευκαιρίες αγοράς και πώλησης στην Ιστοσελίδα ή πληροφορίες που σχετίζονται με το αντικείμενο της Ιστοσελίδας. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε Προσωπικά Προσδιορίσιμες Πληροφορίες για να επικοινωνήσουμε με Επισκέπτες και Εξουσιοδοτημένους Πελάτες σε απάντηση συγκεκριμένων ερωτημάτων ή για να παράσχουμε τις ζητούμενες πληροφορίες.

Με ποιον μπορούν να κοινοποιηθούν οι πληροφορίες;

Προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες σχετικά με εξουσιοδοτημένους πελάτες μπορούν να κοινοποιηθούν σε άλλους εξουσιοδοτημένους πελάτες που επιθυμούν να αξιολογήσουν πιθανές συναλλαγές με άλλους εξουσιοδοτημένους πελάτες. Ενδέχεται να μοιραστούμε συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τους Επισκέπτες μας, συμπεριλαμβανομένων των δημογραφικών στοιχείων των Επισκεπτών και των Εξουσιοδοτημένων Πελατών μας, με τους συνεργαζόμενους οργανισμούς και τους τρίτους προμηθευτές μας. Προσφέρουμε επίσης τη δυνατότητα να "εξαιρεθείτε" από τη λήψη πληροφοριών ή την επικοινωνία μαζί μας ή με οποιονδήποτε οργανισμό που ενεργεί για λογαριασμό μας.

Πώς αποθηκεύονται οι Προσωπικά Προσδιορίσιμες Πληροφορίες;

Οι Προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που συλλέγονται από το Crash-Gambling.net αποθηκεύονται με ασφάλεια και δεν είναι προσβάσιμες σε τρίτους ή υπαλλήλους του Crash-Gambling.net εκτός από τη χρήση που αναφέρεται παραπάνω.

Ποιες επιλογές είναι διαθέσιμες στους Επισκέπτες όσον αφορά τη συλλογή, τη χρήση και τη διανομή των πληροφοριών;

Οι επισκέπτες και οι Εξουσιοδοτημένοι Πελάτες μπορούν να αρνηθούν να λαμβάνουν μη ζητηθείσες πληροφορίες από εμάς ή/και τους προμηθευτές και τους συνεργαζόμενους οργανισμούς μας ή να επικοινωνούν μαζί μας, απαντώντας στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις οδηγίες ή επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση

Cookies

Το cookie είναι μια σειρά πληροφοριών που ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός επισκέπτη και που το πρόγραμμα περιήγησης του επισκέπτη παρέχει στον ιστότοπο κάθε φορά που ο επισκέπτης επιστρέφει.

Χρησιμοποιούνται cookies στον ιστότοπο;

Τα cookies χρησιμοποιούνται για διάφορους λόγους. Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις των Επισκεπτών μας και τις υπηρεσίες που επιλέγουν. Χρησιμοποιούμε επίσης Cookies για λόγους ασφαλείας για την προστασία των Εξουσιοδοτημένων Πελατών μας. Για παράδειγμα, εάν ένας Εξουσιοδοτημένος Πελάτης είναι συνδεδεμένος και ο ιστότοπος παραμένει αχρησιμοποίητος για περισσότερα από 10 λεπτά, θα αποσυνδέσουμε αυτόματα τον Εξουσιοδοτημένο Πελάτη. Οι επισκέπτες που δεν επιθυμούν την τοποθέτηση cookies στους υπολογιστές τους θα πρέπει να ρυθμίσουν τα προγράμματα περιήγησής τους ώστε να απορρίπτουν τα cookies πριν χρησιμοποιήσουν το https://crashmoney.games, με το μειονέκτημα ότι ορισμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά χωρίς τη βοήθεια των cookies.

Cookies που χρησιμοποιούνται από τους παρόχους υπηρεσιών μας

Οι πάροχοι υπηρεσιών μας χρησιμοποιούν cookies και αυτά τα cookies ενδέχεται να αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούνται στη σελίδα πληροφοριών για τα cookies.

Πώς χρησιμοποιεί το Crash-Gambling.net τις πληροφορίες σύνδεσης;

Το Crash-Gambling.net χρησιμοποιεί πληροφορίες σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, διευθύνσεων IP, ISP και τύπων προγράμματος περιήγησης, για την ανάλυση τάσεων, τη διαχείριση της Ιστοσελίδας, την παρακολούθηση της κίνησης και της χρήσης ενός χρήστη και τη συλλογή ευρέων δημογραφικών πληροφοριών.

Ποιοι συνεργάτες ή πάροχοι υπηρεσιών έχουν πρόσβαση σε Προσωπικά Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες από Επισκέπτες ή/και Εξουσιοδοτημένους Πελάτες στον Ιστότοπο;

Το Crash-Gambling.net έχει συνάψει και θα συνεχίσει να συνάπτει συνεργασίες και άλλες διασυνδέσεις με διάφορους προμηθευτές. Οι εν λόγω πωλητές ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε ορισμένες Προσωπικά Προσδιορίσιμες Πληροφορίες σε μια βάση ανάγκης για την αξιολόγηση των Εξουσιοδοτημένων Πελατών για την επιλεξιμότητα των υπηρεσιών. Η πολιτική απορρήτου μας δεν καλύπτει τη συλλογή ή τη χρήση αυτών των πληροφοριών. Αποκάλυψη Προσωπικά Αναγνωρίσιμων Πληροφοριών για τη συμμόρφωση με το νόμο. Θα αποκαλύψουμε Προσωπικά Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες προκειμένου να συμμορφωθούμε με δικαστική απόφαση ή κλήτευση ή αίτημα από υπηρεσία επιβολής του νόμου για την έκδοση πληροφοριών. Θα αποκαλύψουμε επίσης Προσωπικά Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες όταν είναι εύλογα απαραίτητο για την προστασία της ασφάλειας των Επισκεπτών και των Εξουσιοδοτημένων Πελατών μας.

Πώς ο Ιστότοπος διατηρεί ασφαλείς τις Προσωπικά Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες;

Όλοι οι υπάλληλοί μας είναι εξοικειωμένοι με την πολιτική και τις πρακτικές ασφαλείας μας. Οι Προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες των Επισκεπτών και των Εξουσιοδοτημένων Πελατών μας είναι προσβάσιμες μόνο σε περιορισμένο αριθμό εξειδικευμένων υπαλλήλων στους οποίους δίνεται κωδικός πρόσβασης προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στις πληροφορίες. Ελέγχουμε τα συστήματα και τις διαδικασίες ασφαλείας μας σε τακτική βάση. Οι ευαίσθητες πληροφορίες, όπως οι αριθμοί πιστωτικών καρτών ή οι αριθμοί κοινωνικής ασφάλισης, προστατεύονται από πρωτόκολλα κρυπτογράφησης, που εφαρμόζονται για την προστασία των πληροφοριών που αποστέλλονται μέσω του Διαδικτύου. Παρόλο που λαμβάνουμε εμπορικά εύλογα μέτρα για τη διατήρηση ενός ασφαλούς ιστότοπου, οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες και οι βάσεις δεδομένων υπόκεινται σε σφάλματα, αλλοιώσεις και διαρρήξεις και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ή να εγγυηθούμε ότι δεν θα συμβούν τέτοια γεγονότα και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι έναντι των Επισκεπτών ή των Εξουσιοδοτημένων Πελατών για τέτοια περιστατικά.

Πώς μπορούν οι Επισκέπτες να διορθώσουν τυχόν ανακρίβειες στις Προσωπικά Προσδιορίσιμες Πληροφορίες;

Οι επισκέπτες και οι εξουσιοδοτημένοι πελάτες μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας για να επικαιροποιήσουν τις προσωπικές πληροφορίες που τους αφορούν ή να διορθώσουν τυχόν ανακρίβειες στέλνοντας μας email στο [email protected].

Μπορεί ένας Επισκέπτης να διαγράψει ή να απενεργοποιήσει τις Προσωπικά Προσδιορίσιμες Πληροφορίες που συλλέγονται από τον Ιστότοπο;

Παρέχουμε στους Επισκέπτες και τους Εξουσιοδοτημένους Πελάτες έναν μηχανισμό διαγραφής/απενεργοποίησης των Προσωπικά Προσδιορίσιμων Πληροφοριών από τη βάση δεδομένων του Ιστότοπου, επικοινωνώντας με. Ωστόσο, λόγω των αντιγράφων ασφαλείας και των αρχείων διαγραφών, ενδέχεται να είναι αδύνατο να διαγραφεί η καταχώρηση ενός Επισκέπτη χωρίς να διατηρηθούν κάποιες υπολειπόμενες πληροφορίες. Ένα άτομο που ζητά την απενεργοποίηση των Προσωπικά Προσδιορίσιμων Πληροφοριών θα διαγράψει λειτουργικά τις πληροφορίες αυτές και δεν θα πουλήσουμε, μεταβιβάσουμε ή χρησιμοποιήσουμε Προσωπικά Προσδιορίσιμες Πληροφορίες που αφορούν το εν λόγω άτομο με οποιονδήποτε τρόπο στο μέλλον.

Τα δικαιώματά σας

Αυτά είναι τα συνοπτικά δικαιώματα που έχετε σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων

  • Το δικαίωμα πρόσβασης
  • Το δικαίωμα διόρθωσης
  • Το δικαίωμα διαγραφής
  • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
  • Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία
  • Το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων
  • Δικαίωμα καταγγελίας σε εποπτική αρχή
  • Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Τι συμβαίνει αν αλλάξει η Πολιτική Απορρήτου;

Θα ενημερώνουμε τους Επισκέπτες και τους Εξουσιοδοτημένους Πελάτες μας σχετικά με τις αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας, δημοσιεύοντας τις εν λόγω αλλαγές στον Ιστότοπο. Ωστόσο, εάν αλλάζουμε την πολιτική απορρήτου μας με τρόπο που μπορεί να προκαλέσει την αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων που ένας Επισκέπτης ή Εξουσιοδοτημένος Πελάτης έχει προηγουμένως ζητήσει να μην αποκαλυφθούν, θα επικοινωνήσουμε με τον εν λόγω Επισκέπτη ή Εξουσιοδοτημένο Πελάτη για να του επιτρέψουμε να αποτρέψει την αποκάλυψη αυτή.

Σύνδεσμοι:

Το https://crashmoney.games περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους. Σημειώστε ότι όταν κάνετε κλικ σε έναν από αυτούς τους συνδέσμους, μεταφέρεστε σε έναν άλλο ιστότοπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε τις δηλώσεις απορρήτου αυτών των συνδεδεμένων ιστότοπων, καθώς οι πολιτικές απορρήτου τους ενδέχεται να διαφέρουν από τις δικές μας.

ΣυγγραφέαςΜπρους Μπάξτερ

Ο Bruce Baxter είναι ειδικός συγγραφέας στη βιομηχανία iGaming, με ιδιαίτερη έμφαση στον τυχερό τζόγο. Με πάνω από μια δεκαετία εμπειρίας στον τομέα, ο Bruce έχει αναπτύξει μια εις βάθος κατανόηση των τελευταίων τάσεων και εξελίξεων στον κόσμο του διαδικτυακού τζόγου. Έχει συγγράψει πολλά άρθρα, αναρτήσεις ιστολογίου και ερευνητικές εργασίες για το θέμα.

elGreek