Privaatsuspoliitika

Jõustumiskuupäev - 25.05.2022

Tere tulemast veebilehele https://crashmoney.games ("Sait"). Me mõistame, et privaatsus internetis on meie Saidi kasutajate jaoks oluline, eriti äritegevuse puhul. Käesolev avaldus reguleerib meie privaatsuspoliitikat nende Saidi kasutajate ("Külastajad") suhtes, kes külastavad Saiti ilma äritehingutega tegelemata, ja nende Külastajate suhtes, kes registreeruvad Saidil äritehingute tegemiseks ja kasutavad erinevaid teenuseid, mida pakub Crash-Gambling.net (ühiselt "Teenused") ("Volitatud kliendid").

"Isikuandmed"

viitab mis tahes teabele, mis identifitseerib või mida saab kasutada selle isiku, kellega selline teave on seotud, tuvastamiseks, kontakteerumiseks või asukoha määramiseks, sealhulgas, kuid mitte ainult, nimi, aadress, telefoninumber, faksinumber, e-posti aadress, finantsprofiilid, sotsiaalkindlustusnumber ja krediitkaardiandmed. Isikuandmed ei hõlma andmeid, mis on kogutud anonüümselt (st ilma konkreetse kasutaja tuvastamiseta) või demograafilisi andmeid, mis ei ole seotud tuvastatud isikuga.

Milliseid isikuandmeid kogutakse?

Me võime koguda kasutajate põhiprofiili andmeid kõigilt meie külastajatelt. Me kogume meie volitatud klientidelt järgmist lisateavet: volitatud klientide nimed, aadressid, telefoninumbrid ja e-posti aadressid, ettevõtte laad ja suurus ning reklaamiinventari laad ja suurus, mida volitatud klient kavatseb osta või müüa.

Millised organisatsioonid koguvad teavet?

Lisaks meie otsesele andmete kogumisele võivad meie kolmandatest isikutest teenusepakkujad (näiteks krediitkaardiettevõtted, arvelduskeskused ja pangad), kes võivad pakkuda selliseid teenuseid nagu krediidi-, kindlustus- ja depoosideteenused, koguda neid andmeid meie külastajatelt ja volitatud klientidelt. Me ei kontrolli, kuidas need kolmandad osapooled sellist teavet kasutavad, kuid me palume neil avalikustada, kuidas nad kasutavad külastajatelt ja volitatud klientidelt saadud isikuandmeid. Mõned neist kolmandatest isikutest võivad olla vahendajad, kes tegutsevad üksnes lülidena levitamisahelas ning ei salvesta, säilita ega kasuta neile antud teavet.

Kuidas kasutab sait isiklikke andmeid?

Me kasutame isiklikke andmeid, et kohandada saiti, teha asjakohaseid teenusepakkumisi ning täita ostu- ja müügipäringuid saidil. Me võime saata külastajatele ja volitatud klientidele e-kirju Saidi uuringute või ostu- ja müügivõimaluste kohta või Saidi teemaga seotud teabe kohta. Samuti võime kasutada isiklikke andmeid, et võtta ühendust külastajate ja volitatud klientidega vastuseks konkreetsetele päringutele või soovitud teabe edastamiseks.

Kellega võib teavet jagada?

Volitatud klientide kohta käivaid isiklikke andmeid võib jagada teiste volitatud klientidega, kes soovivad hinnata võimalikke tehinguid teiste volitatud klientidega. Me võime jagada koondteavet meie külastajate kohta, sealhulgas meie külastajate ja volitatud klientide demograafilisi andmeid, meie sidusasutuste ja kolmandate osapoolte müüjatega. Pakume ka võimalust loobuda teabe saamisest või sellest, et meie või meie nimel tegutsevad asutused võtaksid meiega ühendust.

Kuidas säilitatakse isikuandmeid?

Crash-Gambling.net poolt kogutud isiklikke andmeid hoitakse turvaliselt ja need ei ole kättesaadavad kolmandatele isikutele ega Crash-Gambling.net töötajatele, välja arvatud eespool osutatud kasutamiseks.

Millised on külastajate valikuvõimalused seoses teabe kogumise, kasutamise ja levitamisega?

Külastajad ja volitatud kliendid võivad loobuda soovimatu teabe saamisest meilt ja/või meie müüjatelt ja sidusasutustelt või sellest, et nendega võetakse ühendust, vastates e-kirjadele vastavalt juhistele või võttes meiega ühendust aadressil

Küpsised

Küpsis on teabejada, mille veebisait salvestab külastaja arvutisse ja mille külastaja brauser edastab veebisaidile iga kord, kui külastaja tagasi pöördub.

Kas veebilehel kasutatakse küpsiseid?

Küpsiseid kasutatakse mitmel põhjusel. Me kasutame küpsiseid, et saada teavet meie külastajate eelistuste ja nende valitud teenuste kohta. Samuti kasutame küpsiseid turvalisuse eesmärgil, et kaitsta meie volitatud kliente. Näiteks kui volitatud klient on sisse logitud ja sait on kasutamata üle 10 minuti, logime volitatud kliendi automaatselt välja. Külastajad, kes ei soovi, et nende arvutisse pannakse küpsiseid, peaksid enne https://crashmoney.games kasutamist seadistama oma veebilehitseja küpsistest keeldumiseks, mille puuduseks on see, et teatud veebilehe funktsioonid ei pruugi ilma küpsiste abita korralikult toimida.

Meie teenusepakkujate poolt kasutatavad küpsised

Meie teenusepakkujad kasutavad küpsiseid ja need küpsised võidakse salvestada teie arvutisse, kui külastate meie veebisaiti. Lisateavet selle kohta, milliseid küpsiseid kasutatakse, leiate meie küpsiste infolehelt.

Kuidas kasutab Crash-Gambling.net sisselogimise andmeid?

Crash-Gambling.net kasutab sisselogimisandmeid, sealhulgas, kuid mitte ainult, IP-aadresse, ISPsid ja brauseri tüüpe, et analüüsida suundumusi, hallata saiti, jälgida kasutaja liikumist ja kasutamist ning koguda laiaulatuslikku demograafilist teavet.

Millistel partneritel või teenusepakkujatel on juurdepääs külastajate ja/või volitatud klientide isiklikke andmeid sisaldavale teabele saidil?

Crash-Gambling.net on sõlminud ja sõlmib ka edaspidi partnerlussuhteid ja muid sidemeid mitmete müüjatega. Sellised müüjad võivad omada juurdepääsu teatud isiklikke andmeid, mida on vaja teada, et hinnata volitatud klientide sobivust teenuse osutamiseks. Meie privaatsuspoliitika ei hõlma nende andmete kogumist ega kasutamist. Isikuandmete avalikustamine seaduse täitmiseks. Avaldame isiklikke andmeid, et täita kohtumäärust või kohtukutset või õiguskaitseorgani taotlust teabe avaldamiseks. Avaldame isiklikke andmeid ka siis, kui see on mõistlikult vajalik meie külastajate ja volitatud klientide turvalisuse kaitsmiseks.

Kuidas hoiab sait isiklikke andmeid turvaliselt?

Kõik meie töötajad tunnevad meie turvapoliitikat ja -tavasid. Meie külastajate ja volitatud klientide isikuandmed on kättesaadavad ainult piiratud arvule kvalifitseeritud töötajatele, kellele on antud parool, et saada juurdepääs teabele. Me auditeerime oma turvasüsteeme ja -protsesse regulaarselt. Tundlikku teavet, näiteks krediitkaardi numbreid või sotsiaalkindlustusnumbreid, kaitstakse krüpteerimisprotokollide abil, mis on kehtestatud Interneti teel saadetud teabe kaitsmiseks. Ehkki me võtame kaubanduslikult mõistlikke meetmeid, et säilitada turvaline sait, võivad elektroonilises sides ja andmebaasides esineda vead, võltsingud ja sissemurdmised ning me ei saa garanteerida ega tagada, et selliseid sündmusi ei toimu, ning me ei vastuta külastajate või volitatud klientide ees selliste juhtumite eest.

Kuidas saavad külastajad parandada ebatäpsusi isiklikke andmeid?

Külastajad ja volitatud kliendid võivad meiega ühendust võtta, et uuendada nende kohta käivaid isikuandmeid või parandada ebatäpsusi, saates meile e-kirja aadressil [email protected].

Kas külastaja saab kustutada või deaktiveerida veebilehe poolt kogutud isikuandmeid?

Me pakume külastajatele ja volitatud klientidele mehhanismi, mille abil saab kustutada/deaktiveerida isiklikke andmeid saidi andmebaasist, võttes ühendust. Varukoopiate ja kustutuste registreerimise tõttu võib siiski olla võimatu kustutada Külastaja sissekannet, ilma et jääksid alles mõned teabejäägid. Isiku, kes taotleb Isikuandmete deaktiveerimist, kustutatakse need andmed funktsionaalselt ning me ei müü, edasta ega kasuta selle isiku kohta käivaid Isikuandmeid mingil viisil edasi.

Teie õigused

Need on kokkuvõtlikud õigused, mis teil on andmekaitseseaduse alusel.

  • Juurdepääsuõigus
  • Õigus andmete parandamisele
  • Õigus andmete kustutamisele
  • Õigus piirata töötlemist
  • Õigus esitada vastuväiteid töötlemisele
  • Õigus andmete ülekantavusele
  • Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele
  • Õigus nõusolekut tagasi võtta

Mis juhtub, kui privaatsuspoliitika muutub?

Me teavitame oma külastajaid ja volitatud kliente meie privaatsuspoliitika muudatustest, avaldades need muudatused saidil. Kui me siiski muudame oma privaatsuspoliitikat viisil, mis võib põhjustada selliste isiklike andmete avalikustamist, mida Külastaja või Volitatud klient on eelnevalt palunud mitte avalikustada, võtame sellise Külastaja või Volitatud kliendiga ühendust, et võimaldada sellisel Külastajal või Volitatud kliendil sellist avalikustamist takistada.

Lingid:

https://crashmoney.games sisaldab linke teistele veebisaitidele. Pange tähele, et kui te klõpsate ühel neist linkidest, siis liigute teisele veebisaidile. Soovitame teil lugeda nende lingitud veebisaitide privaatsusavaldusi, kuna nende privaatsuspoliitika võib erineda meie omast.

AutorBruce Baxter

Bruce Baxter on iGamingu tööstuse ekspertautor, keskendudes eriti hasartmängudele. Rohkem kui kümneaastase kogemusega selles valdkonnas on Bruce'il tekkinud sügav arusaam online-hasartmängude maailma viimastest trendidest ja arengutest. Ta on sellel teemal kirjutanud arvukalt artikleid, ajaveebi postitusi ja uurimistöid.

etEstonian