Политика за поверителност

Дата на влизане в сила - 25.05.2023 г.

Добре дошли в https://crashmoney.games ("Сайта"). Ние разбираме, че поверителността в интернет е важна за потребителите на нашия Сайт, особено при водене на бизнес. Тази декларация урежда нашите политики за поверителност по отношение на онези потребители на Сайта ("Посетители"), които го посещават, без да извършват бизнес сделки, и Посетителите, които се регистрират, за да извършват бизнес сделки на Сайта и да използват различните услуги, предлагани от Crash-Gambling.net (наричани общо "Услуги") ("Оторизирани клиенти").

"Информация, която може да бъде идентифицирана лично"

се отнася до всяка информация, която идентифицира или може да бъде използвана за идентифициране, свързване или намиране на лицето, за което се отнася тази информация, включително, но не само, име, адрес, телефонен номер, номер на факс, имейл адрес, финансови профили, номер на социална осигуровка и информация за кредитни карти. Личната информация не включва информация, която се събира анонимно (т.е. без идентифициране на отделния потребител), или демографска информация, която не е свързана с идентифицирано лице.

Каква лична информация се събира?

Можем да събираме основна информация за потребителския профил от всички наши Посетители. Събираме следната допълнителна информация от нашите Оторизирани клиенти: имена, адреси, телефонни номера и имейл адреси на Оторизираните клиенти, естество и размер на бизнеса, както и естество и размер на рекламния инвентар, който Оторизираният клиент възнамерява да закупи или продаде.

Кои организации събират информацията?

В допълнение към прякото събиране на информация от наша страна, нашите доставчици на услуги от трети страни (като компании за кредитни карти, клирингови къщи и банки), които могат да предоставят услуги като кредитиране, застраховане и ескроу услуги, могат да събират тази информация от нашите Посетители и Оторизирани клиенти. Ние не контролираме как тези трети страни използват тази информация, но ги молим да разкрият как използват личната информация, предоставена им от Посетителите и Упълномощените клиенти. Някои от тези трети страни може да са посредници, които действат единствено като звена във веригата на разпространение и не съхраняват, не запазват и не използват предоставената им информация.

Как Сайтът използва лична информация?

Използваме лична информация, за да персонализираме Сайта, да предлагаме подходящи услуги и да изпълняваме заявки за покупка и продажба в Сайта. Можем да изпращаме имейли на Посетителите и Упълномощените клиенти за проучвания или възможности за покупка и продажба на Сайта или информация, свързана с предмета на Сайта. Можем също така да използваме Лична информация, за да се свържем с Посетители и Упълномощени клиенти в отговор на конкретни запитвания или за предоставяне на поискана информация.

С кого може да се споделя информацията?

Лично идентифицираща информация за Оторизирани клиенти може да бъде споделена с други Оторизирани клиенти, които желаят да оценят потенциални транзакции с други Оторизирани клиенти. Можем да споделяме обобщена информация за нашите Посетители, включително демографски данни за нашите Посетители и Упълномощени клиенти, с нашите свързани агенции и доставчици от трети страни. Също така предлагаме възможност да се "откажете" от получаването на информация или от това да се свързвате с нас или с някоя агенция, действаща от наше име.

Как се съхранява информация, която може да бъде идентифицирана като лична?

Личната информация, събрана от Crash-Gambling.net, се съхранява по сигурен начин и не е достъпна за трети страни или служители на Crash-Gambling.net, освен за използване, както е посочено по-горе.

Какви възможности за избор имат посетителите по отношение на събирането, използването и разпространението на информацията?

Посетителите и упълномощените клиенти могат да се откажат от получаването на непоискана информация от нас и/или от нашите доставчици и свързани агенции, като отговорят на имейлите, както е указано, или като се свържат с нас на адрес

Бисквитки

Бисквитката е низ от информация, която уебсайтът съхранява на компютъра на посетителя и която браузърът на посетителя предоставя на уебсайта всеки път, когато посетителят се върне.

Използват ли се бисквитки на Сайта?

Бисквитките се използват по различни причини. Използваме Бисквитки, за да получим информация за предпочитанията на нашите Посетители и услугите, които те избират. Също така използваме Бисквитки за целите на сигурността, за да защитим нашите упълномощени Клиенти. Например, ако даден Оторизиран клиент е влязъл в сайта и той не е използван повече от 10 минути, ние автоматично го изключваме. Посетителите, които не желаят на техните компютри да се поставят "бисквитки", трябва да настроят браузърите си да отказват "бисквитки", преди да използват https://crashmoney.games, като недостатъкът е, че някои функции на уебсайта може да не функционират правилно без помощта на "бисквитките".

Бисквитки, използвани от нашите доставчици на услуги

Нашите доставчици на услуги използват "бисквитки", които могат да бъдат съхранени на вашия компютър, когато посещавате нашия уебсайт. Можете да намерите повече подробности за това кои бисквитки се използват на нашата информационна страница за бисквитките.

Как Crash-Gambling.net използва информацията за вход?

Crash-Gambling.net използва информация за вход, включително, но не само, IP адреси, доставчици на интернет услуги и типове браузъри, за да анализира тенденциите, да администрира Сайта, да проследява движението и използването на потребителя и да събира широка демографска информация.

Кои партньори или доставчици на услуги имат достъп до лична информация от Посетители и/или Оторизирани клиенти на Сайта?

Crash-Gambling.net е сключил и ще продължи да сключва партньорства и други връзки с редица доставчици. Такива продавачи могат да имат достъп до определена Лична информация при необходимост да я знаят, за да оценяват Оторизираните клиенти за допустимост на услугите. Нашата политика за поверителност не обхваща събирането или използването на тази информация от тяхна страна. Разкриване на лична информация с цел спазване на закона. Ще разкрием Лична информация, за да спазим съдебна заповед или призовка или искане от правоприлагащ орган за предоставяне на информация. Също така ще разкриваме Лична информация, когато това е разумно необходимо за защита на безопасността на нашите Посетители и Оторизирани клиенти.

Как Сайтът защитава личната информация?

Всички наши служители са запознати с политиката и практиките ни за сигурност. Личната информация на нашите посетители и упълномощени клиенти е достъпна само за ограничен брой квалифицирани служители, на които е дадена парола за достъп до информацията. Редовно извършваме одит на нашите системи и процеси за сигурност. Чувствителната информация, като например номера на кредитни карти или номера на социални осигуровки, е защитена чрез протоколи за криптиране, въведени за защита на информацията, изпращана по интернет. Въпреки че предприемаме разумни търговски мерки за поддържане на сигурен сайт, електронните комуникации и базите данни са обект на грешки, подправяне и проникване, като не можем да гарантираме или да се уверим, че такива събития няма да се случат, и няма да носим отговорност пред Посетителите или Оторизираните клиенти за такива събития.

Как Посетителите могат да коригират неточности в личната информация?

Посетителите и упълномощените клиенти могат да се свържат с нас, за да актуализират личната си информация или да коригират неточности, като ни изпратят имейл на адрес [email protected]

Може ли Посетителят да изтрие или деактивира личната информация, събрана от Сайта?

Предоставяме на Посетителите и Оторизираните клиенти механизъм за изтриване/деактивиране на лична информация от базата данни на Сайта, като се свържете с. Въпреки това, поради резервните копия и записите на изтриванията, може да се окаже невъзможно да се изтрие запис на Посетител, без да се запази някаква остатъчна информация. Лице, което поиска да деактивира Лично идентифицираща информация, ще получи функционално изтриване на тази информация и ние няма да продаваме, прехвърляме или използваме Лично идентифицираща информация, свързана с това лице, по какъвто и да е начин занапред.

Вашите права

Това са обобщени права, които имате съгласно закона за защита на данните

  • Право на достъп
  • Право на коригиране
  • Правото на изтриване
  • Право на ограничаване на обработката
  • Право на възражение срещу обработката
  • Право на преносимост на данните
  • Право на жалба до надзорен орган
  • Право на оттегляне на съгласието

Какво се случва, ако Политиката за поверителност се промени?

Ще уведомяваме нашите Посетители и Оторизирани клиенти за промени в нашата политика за поверителност, като публикуваме такива промени на Сайта. Въпреки това, ако променяме нашата политика за поверителност по начин, който може да доведе до разкриване на Лична информация, която Посетителят или Упълномощеният клиент предварително е поискал да не бъде разкривана, ще се свържем с този Посетител или Упълномощен клиент, за да му позволим да предотврати такова разкриване.

Връзки:

https://crashmoney.games съдържа връзки към други уебсайтове. Моля, имайте предвид, че когато кликнете върху някоя от тези връзки, вие се премествате на друг уебсайт. Препоръчваме ви да прочетете декларациите за поверителност на тези свързани сайтове, тъй като техните политики за поверителност може да се различават от нашите.

АвторБрус Бакстър

Брус Бакстър е автор-експерт в индустрията на iGaming, с особен фокус върху хазарта при катастрофа. С повече от десетилетие опит в областта, Брус е развил задълбочено разбиране на най-новите тенденции и развития в света на онлайн хазарта. Той е автор на множество статии, публикации в блогове и научни статии по темата.

bg_BGBulgarian