Gebruiksvoorwaarden

Ingangsdatum - 25.05.2022

Deze Voorwaarden bepalen uw toegang tot, gebruik van alle inhoud, Product en Diensten beschikbaar op https://crashmoney.games website (de "Dienst") beheerd door Crash-Gambling.net ("ons", "wij", of "onze").

Uw toegang tot onze diensten is onderworpen aan uw aanvaarding, zonder wijziging, van alle bepalingen en voorwaarden die hierin zijn opgenomen en alle andere bedrijfsregels en beleidslijnen die van tijd tot tijd door ons worden gepubliceerd en kunnen worden gepubliceerd.

Lees de Overeenkomst zorgvuldig door voordat u onze Diensten opent of gebruikt. Door toegang tot of gebruik van enig deel van onze Diensten, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Indien u niet instemt met enig deel van de voorwaarden van de Overeenkomst, dan mag u geen toegang krijgen tot of gebruik maken van onze Diensten.

Intellectueel eigendom

De Overeenkomst draagt geen intellectuele eigendom van Ons naar u over, en alle rechten, aanspraken en belangen in en op dergelijke eigendom blijven (tussen de partijen) uitsluitend bij Crash-Gambling.net en haar licentiegevers.

Diensten van derden

Bij het gebruik van de Diensten kunt u gebruik maken van diensten, producten, software, embeds of toepassingen van derden die zijn ontwikkeld door een derde partij ("Diensten van derden").

Indien u gebruik maakt van Diensten van Derden, begrijpt u dat:

  • Elk gebruik van een dienst van een derde is op eigen risico, en wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens wie dan ook voor websites of diensten van derden.
  • U erkent en gaat ermee akkoord dat Wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van dergelijke inhoud, goederen of diensten beschikbaar op of via dergelijke websites of diensten.

Rekeningen

Wanneer voor het gebruik van een deel van onze Diensten een account vereist is, stemt u ermee in ons volledige en nauwkeurige informatie te verstrekken wanneer u zich voor een account registreert.

U bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden. U bent verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw accountinformatie en voor het beveiligen van uw wachtwoord.

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Dienst. U zult uw toegangsgegevens niet delen of misbruiken. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account of wanneer u zich bewust wordt van enige andere inbreuk op de beveiliging.

Beëindiging

Wij kunnen uw toegang tot alle of een deel van onze Diensten op elk moment beëindigen of opschorten, met of zonder reden, met of zonder kennisgeving, met onmiddellijke ingang.

Indien u de Overeenkomst of uw Crash-Gambling.net account wenst te beëindigen, kunt u eenvoudigweg stoppen met het gebruik van onze Diensten.

Alle bepalingen van de Overeenkomst die naar hun aard na beëindiging van kracht moeten blijven, blijven ook na beëindiging van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, afwijzing van garantie, schadeloosstelling en beperking van aansprakelijkheid.

Disclaimer

Onze Diensten worden geleverd "AS IS." en "AS AVAILABLE" basis. Crash-Gambling.net en zijn leveranciers en licentiegevers ontkennen hierbij alle garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief, zonder beperking, de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Noch Crash-Gambling.net, noch zijn leveranciers en licentiegevers, geeft enige garantie dat onze Diensten foutvrij zullen zijn of dat de toegang daartoe ononderbroken of ononderbroken zal zijn. U begrijpt dat u download van, of anders inhoud of diensten via, onze Diensten op uw eigen discretie en risico verkrijgt.

Bevoegdheid en toepasselijk recht

Behoudens voor zover de toepasselijke wetgeving anders bepaalt, zijn de Overeenkomst en de toegang tot of het gebruik van onze Diensten onderworpen aan de wetgeving van .

De juiste locatie voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst en de toegang tot of het gebruik van onze Diensten is de staats- en federale rechtbank in .

Wijzigingen

Crash-Gambling.net behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden op elk ogenblik te wijzigen of te vervangen.

Als wij materiële wijzigingen aanbrengen, zullen wij u dat laten weten door een bericht op onze website, of door u een e-mail of ander bericht te sturen voordat de wijzigingen van kracht worden. De kennisgeving zal een redelijke termijn aangeven waarna de nieuwe voorwaarden van kracht zullen worden.

Als u het niet eens bent met onze wijzigingen, dan dient u het gebruik van onze Services te staken binnen de aangegeven kennisgevingstermijn, of zodra de wijzigingen van kracht worden.

Uw voortgezet gebruik van onze Diensten zal onderworpen zijn aan de nieuwe voorwaarden.

AuteurBruce Baxter

Bruce Baxter is een deskundige auteur in de iGaming-industrie, met een bijzondere focus op crashgokken. Met meer dan tien jaar ervaring in het veld heeft Bruce een diepgaand inzicht ontwikkeld in de nieuwste trends en ontwikkelingen in de wereld van online gokken. Hij heeft talloze artikelen, blogposts en onderzoekspapers over dit onderwerp geschreven.

nl_NLDutch