Podmínky použití

Datum účinnosti - 25.05.2022

Tyto podmínky upravují váš přístup k veškerému obsahu, produktům a službám dostupným na webových stránkách https://crashmoney.games ("služba"), které provozuje společnost Crash-Gambling.net ("my", "nás" nebo "naše").

Váš přístup k našim službám je podmíněn souhlasem s veškerými podmínkami obsaženými v tomto dokumentu a se všemi dalšími provozními pravidly a zásadami, které jsme zveřejnili a které můžeme čas od času zveřejnit, a to bez jakýchkoli změn.

Před přístupem k našim službám nebo jejich používáním si prosím pečlivě přečtěte tuto smlouvu. Přístupem nebo používáním jakékoli části našich služeb souhlasíte s tím, že se budete řídit těmito podmínkami. Pokud nesouhlasíte s jakoukoli částí podmínek Smlouvy, nesmíte k našim službám přistupovat ani je používat.

Duševní vlastnictví

Tato smlouva nepřevádí z nás na vás žádné naše duševní vlastnictví ani duševní vlastnictví třetích stran a veškerá práva, vlastnické právo a podíl na tomto vlastnictví zůstávají (mezi stranami) výhradně ve vlastnictví Crash-Gambling.net a jeho poskytovatelů licencí.

Služby třetích stran

Při používání služeb můžete používat služby, produkty, software, vložené soubory nebo aplikace třetích stran ("služby třetích stran").

Pokud používáte služby třetích stran, berete na vědomí, že:

  • Jakékoli použití služby třetí strany je na vaše vlastní riziko a my neneseme žádnou odpovědnost za webové stránky nebo služby třetích stran.
  • Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že neneseme odpovědnost za žádné škody nebo ztráty způsobené nebo údajně způsobené používáním takového obsahu, zboží nebo služeb dostupných na takových webových stránkách nebo prostřednictvím takových webových stránek nebo služeb.

Účty

Pokud používání některé části našich služeb vyžaduje účet, souhlasíte s tím, že nám při registraci účtu poskytnete úplné a přesné informace.

Za veškeré aktivity, které se odehrají pod vaším účtem, nesete výhradní odpovědnost. Jste zodpovědní za aktuálnost informací o svém účtu a za bezpečnost svého hesla.

Jste zodpovědní za zabezpečení svého účtu, který používáte pro přístup ke službě. Své přístupové údaje nesmíte sdílet ani zneužívat. Jste povinni nás neprodleně informovat o jakémkoli neoprávněném použití vašeho účtu nebo poté, co se dozvíte o jakémkoli jiném narušení bezpečnosti.

Ukončení

Váš přístup ke všem našim službám nebo jejich části můžeme kdykoli ukončit nebo pozastavit, ať už z jakéhokoli důvodu, s výpovědní lhůtou nebo bez ní, a to s okamžitou platností.

Pokud si přejete ukončit Smlouvu nebo svůj účet na Crash-Gambling.net, můžete jednoduše přestat používat naše služby.

Všechna ustanovení Smlouvy, která by měla ze své podstaty zůstat v platnosti i po ukončení, zůstávají v platnosti i po ukončení, mimo jiné včetně ustanovení o vlastnictví, vyloučení záruky, odškodnění a omezení odpovědnosti.

Odmítnutí odpovědnosti

Naše služby jsou poskytovány "TAK, JAK JSOU" a "TAK, JAK JSOU DOSTUPNÉ". Crash-Gambling.net a její dodavatelé a poskytovatelé licencí se tímto zříkají všech záruk jakéhokoli druhu, výslovných nebo předpokládaných, včetně, ale bez omezení, záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušování práv. Společnost Crash-Gambling.net ani její dodavatelé a poskytovatelé licencí neposkytují žádnou záruku, že naše služby budou bezchybné nebo že přístup k nim bude nepřetržitý nebo nepřerušovaný. Berete na vědomí, že stahujete z našich služeb nebo jinak získáváte obsah či služby jejich prostřednictvím podle vlastního uvážení a na vlastní riziko.

Příslušnost a rozhodné právo

Pokud platné právní předpisy nestanoví jinak, řídí se tato smlouva a jakýkoli přístup k našim službám nebo jejich používání zákony .

Příslušným soudem pro všechny spory vyplývající ze Smlouvy nebo s ní související a pro jakýkoli přístup k našim službám nebo jejich používání budou státní a federální soudy v .

Změny

Crash-Gambling.net si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli upravit nebo nahradit podle vlastního uvážení.

Pokud provedeme změny, které jsou podstatné, dáme vám o nich vědět zveřejněním na našich webových stránkách nebo zasláním e-mailu či jiného sdělení předtím, než změny vstoupí v platnost. V oznámení bude uvedena přiměřená lhůta, po které nové podmínky vstoupí v platnost.

Pokud s našimi změnami nesouhlasíte, měli byste naše služby přestat používat ve stanovené výpovědní lhůtě nebo jakmile změny vstoupí v platnost.

Vaše další používání našich služeb se bude řídit novými podmínkami.

AutorBruce Baxter

Bruce Baxter je odborným autorem v oboru iGaming se zvláštním zaměřením na hazardní hry. S více než desetiletými zkušenostmi v oboru si Bruce rozvinul hluboké porozumění nejnovějším trendům a vývoji ve světě online hazardních her. Je autorem mnoha článků, blogových příspěvků a výzkumných prací na toto téma.

cs_CZCzech